Patrick van Vught trainer gay tantra

Patrick van Vught

zijnsgeoriënteerd coach, facilitator en sociaal werker. Hij volgde de kunstacademie. Naast zijn werk volgt hij de opleiding tot coach/therapeut aan het centrum voor Zijnsoriëntatie. Hij volgde tevens de Gay Tantra jaartraining. Naast tantra en Zijnsorientatie heeft hij vele workshops/trainingen gevolgd en geassisteerd op het gebied van innerlijk kindwerk, systemisch werk, belichamingswerk en seksualiteit. "Sinds 2014 assisteer ik tantra trainingen bij Gay Tantra. Samen met Sebastiaan geef ik 2 keer per jaar een vervolgtraining "tantra in het dagelijks leven" aan mannen die een Gay Tantra jaartraining hebben gevolgd. Daarnaast starten we in januari 2023 met een maandelijkse tantra avond in Amsterdam. Tantra is voor mij een levenspad dat gaat over overgave aan het moment en leren zijn met wat er is".

Sebastiaan van Tongeren trainer gay tantra

Sebastiaan van Tongeren

leraar, intern opleider, coach en schoolleider vanuit een holistische visie aan de ontwikkeling van vernieuwend onderwijs. Hij deed tijdens zijn Masterstudie Ecologische pedagogiek o.a. onderzoek naar Theory U. Sebastiaan volgde verschillende trainingen op het gebied van meditatie en coaching en beoefent sinds 2018 de Chinese bewegingsleer Chineng Qigong. "Ik volgde twee keer de Gay Tantra jaartraining en assisteer sinds 2018 bij introductietrainingen. De inzichten en diepe wijsheden uit de Tantratraditie zoals ik die bij Gaytantra heb leren kennen zijn voor mij een belangrijk kompas die mij dagelijks helpen er echt te Zijn: rustend in liefdevolle aanwezigheid, nieuwsgierig naar wat het leven wil. Met Patrick verzorg ik vervolgtrainingen voor mannen die de Gay Tantra jaartrainingen hebben gevolgd en de maandelijkse Gaytantra avonden."