Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/gaytantra.nl/httpdocs/inc/DB.class.php on line 10 Gaytantra - Tantra cursussen Amsterdam - Contact & aanmelding
Gaytantra

Contact & aanmelding

Fred van der Meer: 06 24585240
Conrad Heipke: 030 - 296 41 58
E-mail: info@gaytantra.nl Tijdelijk: fredvandermeer@online.nl

De weekend introductietraining
Je aanmelding is compleet als je je adres- en telefoongegevens hebt doorgemaild en we je betaling hebben ontvangen op rekeningnummer NL73INGB0007040712 ten name van Conrad Heipke, Utrecht, o.v.v. ’tantratraining’ en de datum van de training. Voor de Vlamingen nog de volgende gegevens: IBAN: NL73INGB0007040712 BIC: INGBNL2A.

Je ontvangt het hele bedrag retour in geval van annulering van onze kant of als je je opgave langer dan 6 weken van te voren intrekt. Tussen 4 en 6 weken wordt 60% terugbetaald. Tussen 2 en 4 weken wordt 30% terugbetaald. Daarna afmelden of niet verschijnen heeft tot gevolg dat de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd is.

De overige eenmalige trainingen
Je aanmelding is compleet als je je adres- en telefoongegevens hebt doorgemaild en we je aanbetaling of het gehele bedrag van je hebben ontvangen op rekeningnummer NL73INGB0007040712 ten name van Conrad Heipke, Utrecht, o.v.v. "tantratraining" en de datum van de training. De rest van het bedrag willen we graag tenminste 3 weken voor de training op onze rekening hebben staan. Voor de Vlamingen nog de volgende gegevens: IBAN: NL73INGB0007040712 BIC: INGBNL2A.

Je ontvangt het hele bedrag retour in geval van annulering van onze kant of als je je opgave langer dan 6 weken van te voren intrekt. Tussen 4 en 6 weken wordt 60% terugbetaald. Tussen 2 en 4 weken wordt 30% terugbetaald. Daarna afmelden of niet verschijnen heeft tot gevolg dat de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd is.

De Gay Tantra jaartraining
- Zodra je ons laat weten belangstelling te hebben om mee te doen met de jaartraining mailen we je een vragenformulier toe.
- Als je dit ingevuld en teruggemaild hebt maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierin bespreken we onder meer of het volgen van deze training voor jou op dit moment klopt. De kosten van het intakegesprek zitten bij de totaalprijs inbegrepen als je meedoet met de training. Anders bedragen de kosten €60.
- Zodra we het vragenformulier hebben ontvangen, het intakegesprek is afgerond en je (aan)betaling binnen is, is je inschrijving volledig (postbankrekening NL73INGB0007040712 van Conrad Heipke, Utrecht, o.v.v. jaartraining). Voor de Vlamingen nog de volgende gegevens: IBAN: NL73INGB0007040712 BIC: INGBNL2A.
- Het hele bedrag willen we graag een maand voor het eerste blok op onze rekening hebben staan. Mocht dit voor jou niet mogelijk zijn, neem dan even contact op. Dan kunnen we overleggen over een spreiding van de betaling.

Je ontvangt het hele bedrag retour in geval van annulering van onze kant. Als je je opgave langer dan 8 weken voor het begin van de jaartraining intrekt ontvang je van ons het bedrag retour, minus € 60 administratiekosten. Tussen 5 en 8 weken wordt 40% terugbetaald. Daarna afmelden of niet verschijnen heeft tot gevolg dat de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd is. Na aanvang van de jaartraining is geen terugbetaling mogelijk c.q. ben je verplicht het hele bedrag van de jaartraining te voldoen.

 

Privacy Verklaring Gay Tantra

Gay Tantra, gevestigd aan Weesperzijde 79A Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.gaytantra.nl Weesperzijde 79A Amsterdam +31 6 24585240

Fred van der Meer is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij Gay Tantra. Hij is te bereiken via info@gaytantra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gay Tantra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gaytantra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gay Tantra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het doen van de boekhouding

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gay Tantra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen met de volgende reden voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alg. Persoonsgegevens: tot wederopzegging: op de hoogte houden van onze activiteiten
Financiële gegevens: wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Gay Tantra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gay Tantra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gay Tantra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gaytantra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gay Tantra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gay Tantra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gaytantra.nl